• 44
  • قوری شیشه ای- دهانه صافی دار- 900 میلی لیتر

قوری شیشه ای- دهانه صافی دار- 900 میلی لیتر

BN1679

بنتاتی

281000
موجود
مناسب برای سِرو آب خیلی جوش یا خیلی سرد

بدنه شیشه ای شفاف بروسیلیکات نمایانگر زیبایی شکفتن گل های چای

صافی به محکمی در دهانه قوری جای گذاری شده است و هنگام ریختن چای، تکان و لرزش ندارد

تحمل گرما از 20- تا 130+ درجه سانتی گراد

گنجایش: 900 میلی لیتر