• 48
  • قوری شیشه ای صافی دار-کلاسیک- 900 میلی لیتر

قوری شیشه ای صافی دار-کلاسیک- 900 میلی لیتر

BN1681

بنتاتی

292000
موجود
مناسب برای سِرو آب خیلی جوش یا خیلی سرد

بدنه شیشه ای شفاف بروسیلیکات نمایانگر زیبایی شکفتن گل های چای

بعد از دریافت نتیجه دلخواه از رنگ چای و دم نوش، به راحتی درِ قوری را بردارید و صافی را خارج نمایید

صافی به محکمی در قوری جای گذاری شده است و در هنگام ریختن چای، تکان و لرزش ندارد

تحمل گرما از 20- تا 130+ درجه سانتی گراد

گنجایش: 900 میلی لیتر