• ظرف مدل Nirvana Esta

ظرف مدل Nirvana Esta

بمبوم

30000
موجود
این ظرف دایره ای بزرگ و زیبا برای قرار دادن زیر بشقاب میمهان استفاده می شود.