• کاسه های سه پارچه مدل Celano

کاسه های سه پارچه مدل Celano

بمبوم

30000
موجود
وزن:
سرویس3 پارچه ساخت بمبوم برای پزیرایی بهتر و زیبا تر به کمک شما آمده است.
مشخصات فنی

کاسه های سه پارچه مدل Celano