• لیوان بلند

لیوان بلند

42199
30000
موجود
وزن:
این لیوان های بلند برای انواع نوشیدنی کاربرد دارد.
مشخصات فنی

لیوان بلند