• لیوان دسته دار 2

لیوان دسته دار 2

55931
30000
موجود
وزن:
لیوان دسته دار زیبا ساخت پاشاباغچه مورد استفاده در مهمانی ها و مواقع غذاخوری.
مشخصات فنی

لیوان دسته دار 2