• ظرف ماکارانی

ظرف ماکارانی

98666
30000
موجود
وزن:
ماکارانی های خود را داخل این ظرف قرار دهید و دیگر نگران ماندگاری آن نباشید.
مشخصات فنی

ظرف ماکارانی