• 33
  • آبمیوه گیر دستی 2 کاره

آبمیوه گیر دستی 2 کاره

BN1360

بنتاتی

510000
موجود
وزن:
یک سَری با دو کاربرد متفاوت تنها با برعکس کردن جهت استفاده از سَری<br /><br />کاربرد یک طرف سَری: مناسب برای آبمیوه گیری مرکبات<br /><br />کاربرد طرف دیگر سَری: گرفتن عصاره تکه های کوچک میوه ها از قبیل توت فرنگی، انار، انگور، سیب، تکه های هندوانه و ...<br /><br />ظرف شفاف و مدرج<br /><br />فیلتر جداکننده اضافات از عصاره
مشخصات فنی

آبمیوه گیر دستی 2 کاره