• 18
  • درباز کن

درباز کن

BN1745

بنتاتی

91000
موجود
وزن:
نوآوری در ابزار آَشپزخانه <br /> <br />طراحی ارگونومیک دستگیره چرخشی برای راحتی بیشتر <br /> <br />دربازکن بی خطر با ایجاد بُرش در کناره قوطی <br /> <br />برای باز کردن، در جهت عقربه های ساعت بچرخانید <br /> <br />برای رهاسازی، بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید
مشخصات فنی

درباز کن