• 28
  • ظرف غذا خلاء IKEA مدل EFTERFRÅGAD

ظرف غذا خلاء IKEA مدل EFTERFRÅGAD

402.883.54

ایـکیا

30000
موجود
وزن:
این ظرف غذا با ایجاد خلاء در فضای ظرف از فاسد شدن مواد غذایی جلوگیری می کند.
مشخصات فنی

ظرف غذا خلاء IKEA مدل EFTERFRÅGAD

  • اندازه محصول

  • قد
    15 cm