• 8
  • گیره نگه دارنده فلزی IKEA مدل BROGRUND

گیره نگه دارنده فلزی IKEA مدل BROGRUND

703.285.32

ایـکیا

30000
موجود
وزن:
گیره نگه دارنده فلزی ساخت ایکیا بسیار مقاوم است و وزن بالایی را میتواند بر روی خود نگهدارد.
مشخصات فنی

گیره نگه دارنده فلزی IKEA مدل BROGRUND