• 6
  • زیر بشقابی IKEA مدل MARIT خاکستری

زیر بشقابی IKEA مدل MARIT خاکستری

403.438.07

ایـکیا

48000
موجود
از سطح بالای میز محافظت می کند و سر و صدای صفحات و کارد و چنگال را کاهش می دهد.