• باطری ایکیا 2032

باطری ایکیا 2032

IKEA 2032

80291156188629

ایـکیا

70000
موجود
وزن:
مناسب برای شمع های تزیینی ایکیا
مشخصات فنی

باطری ایکیا 2032