• 11
  • گلدان  IKEA مدل Stockholm

گلدان IKEA مدل Stockholm

803.394.79

ایـکیا

270000
موجود
وزن:
گلدان ابی رنگ شیشه ای به گل های شما زیبایی بیشتری میدهد
مشخصات فنی

گلدان IKEA مدل Stockholm