• 38
  • گلدان شیشه ای IKEA مدل RECTANGEL

گلدان شیشه ای IKEA مدل RECTANGEL

501.503.63

ایـکیا

30000
موجود
وزن:
این گلدان شیشه ای به گل های شما زیبایی بیشتری میدهد
مشخصات فنی

گلدان شیشه ای IKEA مدل RECTANGEL