• 48
  • شمع کاسه ای IKEA مدل FENOMEN

شمع کاسه ای IKEA مدل FENOMEN

501.384.44

ایـکیا

136000
موجود
وزن:
شمع های کاسه ای ایکیا به فضا زیبایی بیشتری می دهند.
مشخصات فنی

شمع کاسه ای IKEA مدل FENOMEN