• 3
  • زیر شمعی مشکی IKEA مدل SKURAR

زیر شمعی مشکی IKEA مدل SKURAR

403.195.05

ایـکیا

30000
موجود
وزن:
بشقاب مخصوص زیر شمع برای جلوگیری از چکیدن اشک شمع روی سطح بسیار کاربرد دارد.
مشخصات فنی

زیر شمعی مشکی IKEA مدل SKURAR