• قاب عکس ایکیا بیضی IKEA مدل KVILL

قاب عکس ایکیا بیضی IKEA مدل KVILL

001.856.83

ایـکیا

152000
موجود
وزن:
تصویر بدون حاشیه، عرض: 13 سانتی متر<br />تصویر بدون حاشیه، ارتفاع: 18 سانتی متر<br />نقاشی داخل قاب ، ارتفاع: 15 سانتی متر<br />اندازه داخلی ، عرض: 9 سانتی متر<br />اندازه داخلی ، ارتفاع: 14 سانتی متر<br />عرض قاب: 19 سانتی متر<br />ارتفاع قاب: 24 سانتی متر
مشخصات فنی

قاب عکس ایکیا بیضی IKEA مدل KVILL