• 2
  • جعبه جداکننده IKEA مدل SKUBB

جعبه جداکننده IKEA مدل SKUBB

103.239.57

ایـکیا

292000
موجود
-نوسی ، کمربند ، جواهرات ، و غیره همیشه در یک کشو یا کمد لباس به ترتیب خواهند بود.
-وقتی به جعبه احتیاج ندارید ، می توان آنرا جمع کرد. برای انجام این کار ، زیپ را در پایین جعبه باز کنید.