• 11
  • چتر IKEA مدل KNALLA

چتر IKEA مدل KNALLA

303.304.95

ایـکیا

30000
موجود
وزن:
این چتر بسیار زیبا و مقاوم است.
مشخصات فنی

چتر IKEA مدل KNALLA