• 4
  • رانر روی میز IKEA مدل MÄRIT

رانر روی میز IKEA مدل MÄRIT

504.038.72

ایـکیا

84000
موجود
به لطف نخ پنبه ای ، رنگ ها پس از شستشو شسته می شوند.

دونده از میز محافظت می کند و یک مجموعه میز تزئینی ایجاد می کند.