• 8
 • پرز گیر IKEA مدل BÄSTIS

پرز گیر IKEA مدل BÄSTIS

904.256.26

ایـکیا

60000
موجود
وزن:
مشخصات فنی

پرز گیر IKEA مدل BÄSTIS

 • اندازه محصول

 • تعداد ورق ها
  40 قطعه
 • طول
  22 cm
 • طول کل
  7.5 m