• 17
  • بست در پلاستیک IKEA مدل BEVARA

بست در پلاستیک IKEA مدل BEVARA

103.391.71

ایـکیا

30000
موجود
وزن:
با این بست در پلاستیک هارا محکم ببندید.
مشخصات فنی

بست در پلاستیک IKEA مدل BEVARA