• ظرف مدل Nirvana Esta

ظرف مدل Nirvana Esta

بمبوم

ناموجود
وزن:
این ظرف دایره ای بزرگ و زیبا برای قرار دادن زیر بشقاب میمهان استفاده می شود.
مشخصات فنی

ظرف مدل Nirvana Esta