ظرف مدل Nirvana Esta

بمبوم bambum
بمبوم
این ظرف دایره ای بزرگ و زیبا برای قرار دادن زیر بشقاب میمهان استفاده می شود.
مشخصات فنی

ظرف مدل Nirvana Esta

    سبد خرید

    جمع سبد : 0