• 4
  • زیربشقابی مدل Nirvana Fiesta

زیربشقابی مدل Nirvana Fiesta

بمبوم

ناموجود
وزن:
این ظرف دایره ای بزرگ و زیبا برای قرار دادن زیر بشقاب میمهان استفاده می شود. <br />
مشخصات فنی

زیربشقابی مدل Nirvana Fiesta