زیربشقابی مدل Nirvana Fiesta

بمبوم bambum
بمبوم
این ظرف دایره ای بزرگ و زیبا برای قرار دادن زیر بشقاب میمهان استفاده می شود. <br />
مشخصات فنی

زیربشقابی مدل Nirvana Fiesta

    سبد خرید

    جمع سبد : 0