• 6
  • ظرف ستاره ای مدل Toro

ظرف ستاره ای مدل Toro

بمبوم

ناموجود
وزن:
این ظرف به شکل یک ستاره می باشد که می توانید آن را به دو قسمت تقسیم کرد.
مشخصات فنی

ظرف ستاره ای مدل Toro