ظرف زیر قوری مدل Pinoli

بمبوم bambum
بمبوم
این ظرف با چوب بامبو می باشد و زیر قوری قرار می گیرد تا حرارت آن سطح میز را خراب نکند.
مشخصات فنی

ظرف زیر قوری مدل Pinoli

    سبد خرید

    جمع سبد : 0