زیر کتری مدل pita nihale

بمبوم bambum
بمبوم
این ظرف با چوب بامبو می باشد و زیر قوری قرار می گیرد تا حرارت آن سطح میز را خراب نکند. <br />
مشخصات فنی

زیر کتری مدل pita nihale

    سبد خرید

    جمع سبد : 0