پد زیر قاشق مدل sponi

بمبوم bambum
بمبوم
این پد اجازه نمیدهد در حال آشپزی سطح روی میز یا کابینت شما آلوده وکثیف شود.
مشخصات فنی

پد زیر قاشق مدل sponi

    سبد خرید

    جمع سبد : 0