• 22
  • تخته برش مدل Gorgon

تخته برش مدل Gorgon

بمبوم

ناموجود
وزن:
با تخته برش بمبوم به سادگی تمام مواد غذایی را برش دهید و خورد کنید. <br />
مشخصات فنی

تخته برش مدل Gorgon