• 24
  • ظرف پذیرایی مدل Respo

ظرف پذیرایی مدل Respo

بمبوم

ناموجود
وزن:
این ظرف 6 قسمت دارد و میتوان برای پذیرایی گزینه مناسبی باشد.
مشخصات فنی

ظرف پذیرایی مدل Respo