ظرف نگهداری مدل Sante

بمبوم bambum
بمبوم
ظرف نگهداری مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند.
مشخصات فنی

ظرف نگهداری مدل Sante

    سبد خرید

    جمع سبد : 0