• 36
  • زیتون خوری مدل  Luiz

زیتون خوری مدل Luiz

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظرف مخصوص سرو زیتون بر سر سفره های شما می باشد.
مشخصات فنی

زیتون خوری مدل Luiz