ظروف نگهداری اجیل مدل Tade

بمبوم bambum
بمبوم
ظرف نگهداری مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند. <br />
مشخصات فنی

ظروف نگهداری اجیل مدل Tade

    سبد خرید

    جمع سبد : 0