ظرف نگه داری شیشه ای مدل Ollara

بمبوم bambum
بمبوم
ظرف نگهداری شیشه ای مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند. <br />
مشخصات فنی

ظرف نگه داری شیشه ای مدل Ollara

    سبد خرید

    جمع سبد : 0