• ظرف نگه داری شیشه ای مدل Ollara

ظرف نگه داری شیشه ای مدل Ollara

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظرف نگهداری شیشه ای مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند. <br />
مشخصات فنی

ظرف نگه داری شیشه ای مدل Ollara