• 8
  • ظرف شکر مدل Carla

ظرف شکر مدل Carla

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظرف شکر بمبوم مقدار مناسبی شکر را در خود جا می دهد و طراحی زیبا و چشم نوازی نیز دارد.
مشخصات فنی

ظرف شکر مدل Carla