• 12
  • ظرف حبوبات مدل Olla

ظرف حبوبات مدل Olla

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظرف نگهداری شیشه ای مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند.
مشخصات فنی

ظرف حبوبات مدل Olla