• 20
  • نگه دارنده ظروف مدل Rienda

نگه دارنده ظروف مدل Rienda

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظروف خود را پس از شست و شو به محصولات مقاوم و زیبا بمبوم بسپارید.
مشخصات فنی

نگه دارنده ظروف مدل Rienda