• 22
  • ظرف ترشی مدل Ganberi

ظرف ترشی مدل Ganberi

بمبوم

ناموجود
وزن:
ظرف ترشی مدل Ganberi برای سفره های شما زیبا و کار آمد خواهد بود.
مشخصات فنی

ظرف ترشی مدل Ganberi