• 29
  • سرویس 3 پارچه چاقوی پنیر مدل Ezine

سرویس 3 پارچه چاقوی پنیر مدل Ezine

بمبوم

ناموجود
وزن:
سرویس سه پارچه چاقوی پنیر برای تکه کردن پنیر ها مورد استفاده قرار می گیرد. <br />
مشخصات فنی

سرویس 3 پارچه چاقوی پنیر مدل Ezine