• بانکه بلند

بانکه بلند

98666
ناموجود
وزن:
ماکارانی های خود را داخل این ظرف قرار دهید و دیگر نگران ماندگاری آن نباشید.
مشخصات فنی

بانکه بلند