• ظرف نگهدارنده طرح دار

ظرف نگهدارنده طرح دار

95219
ناموجود
وزن:
ظرف نگهداری مواد غذایی درب آن محکم بسته می شود و از فساد مواد جلوگیری می کند.
مشخصات فنی

ظرف نگهدارنده طرح دار