• لیوان مسی zhe مدل 201 رنگ سفید

لیوان مسی zhe مدل 201 رنگ سفید

201

ژ

163000
موجود
وزن:

ارتفاع 10 سانتی متر

قطر 7.5 سانتی متر

مشخصات فنی

لیوان مسی zhe مدل 201 رنگ سفید