• 5
  • دماسنج/تایمرگوشت IKEA مدل FANTAST

دماسنج/تایمرگوشت IKEA مدل FANTAST

201.030.16

ایکیا

ناموجود
وزن:
این تایمر برای میزان پخت گوشت و استیک استفاده می شود.
مشخصات فنی

دماسنج/تایمرگوشت IKEA مدل FANTAST