برش زن V شکل حرفه ای

تدارک و آماده سازی
بنتاتی
با 5 تیغه مختلف شامل: بُرش ساده، بُرش دال بُر، رنده ریز، رنده درشت و رنده پوره<br /><br />افزایش ضخامت تکه های برش مواد غذایی (از 1 تا 9 میلی متر)<br /><br />قابلیت تنظیم عرض خلال ها (6 و 9 میلی متر)<br /><br />تیغه های برش برای خلال باریک و پهن<br /><br />صفحه محکم و پایه تاشو قابل تنظیم برای استفاده با ارتفاع مختلف روی میز<br /><br />قابلیت قرار گرفتن روی ظروف و انتقال مواد بُرش خورده به داخل ظرف<br /><br />محفظه جداشونده
مشخصات فنی

برش زن V شکل حرفه ای

    سبد خرید

    جمع سبد : 0