• 55
  • برش زن V شکل حرفه ای

برش زن V شکل حرفه ای

BN1469

بنتاتی

ناموجود
وزن:
با 5 تیغه مختلف شامل: بُرش ساده، بُرش دال بُر، رنده ریز، رنده درشت و رنده پوره<br /><br />افزایش ضخامت تکه های برش مواد غذایی (از 1 تا 9 میلی متر)<br /><br />قابلیت تنظیم عرض خلال ها (6 و 9 میلی متر)<br /><br />تیغه های برش برای خلال باریک و پهن<br /><br />صفحه محکم و پایه تاشو قابل تنظیم برای استفاده با ارتفاع مختلف روی میز<br /><br />قابلیت قرار گرفتن روی ظروف و انتقال مواد بُرش خورده به داخل ظرف<br /><br />محفظه جداشونده
مشخصات فنی

برش زن V شکل حرفه ای