تخته برش رنگی IKEA مدل +IKEA 365

ابزارهای برش-چاقو- رنده-تخته برش
ایکیا
برش های خود را بر روی این تخته ساده تر انجام دهید.
مشخصات فنی

تخته برش رنگی IKEA مدل +IKEA 365

    سبد خرید

    جمع سبد : 0