• 26
  • تخته برش رنگی IKEA مدل +IKEA 365

تخته برش رنگی IKEA مدل +IKEA 365

604.063.04

ایکیا

ناموجود
وزن:
برش های خود را بر روی این تخته ساده تر انجام دهید.
مشخصات فنی

تخته برش رنگی IKEA مدل +IKEA 365