چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA بزرگ

ابزارهای برش-چاقو- رنده-تخته برش
ایکیا

بسیار برنده و با کارکرد بالا

شستشو با دست پیشنهاد میشود

مشخصات فنی

چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA بزرگ

    سبد خرید

    جمع سبد : 0