• 96316452213967
  • 33
  • چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA بزرگ

چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA بزرگ

20289236

ایکیا

ناموجود
وزن:

بسیار برنده و با کارکرد بالا

شستشو با دست پیشنهاد میشود

مشخصات فنی

چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA بزرگ