چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA کوچک

ابزارهای برش-چاقو- رنده-تخته برش
ایکیا
مشخصات فنی

چاقوی آشپزی IKEA مدل VORDA کوچک

    سبد خرید

    جمع سبد : 0