• 3CB4359E-D59E-475C-AAC7-101FBE452D9B
  • 24FEF1E7-A6B4-48B7-8B74-F62081BA3716
  • آبکش سینک IKEA مدل  GRUNDVATTNET

آبکش سینک IKEA مدل GRUNDVATTNET

90314280

طول ۱۸ سانتی متر

عرض ۶ سانتی متر

ارتفاع ۴ سانتی متر

 

مشخصات فنی

آبکش سینک IKEA مدل GRUNDVATTNET