سبد IKEA مدل RISATORP رنگ زیتونی

سبد,آبکش,صافی
ایکیا

طول ۲۵ سانتی متر

عمق ۲۶ سانتی متر

ارتفاع ۱۸ سانتی متر

 

مشخصات فنی

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ زیتونی

    سبد خرید

    جمع سبد : 0