• 1FB6B784-36C2-4086-8DAA-F989F30A85C8
  • 5C1CE039-9F03-43C9-87EB-4FD9C1481F83
  • سبد IKEA مدل RISATORP رنگ زیتونی

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ زیتونی

70451598

ایکیا

ناموجود
وزن:

طول ۲۵ سانتی متر

عمق ۲۶ سانتی متر

ارتفاع ۱۸ سانتی متر

 

مشخصات فنی

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ زیتونی